Tarieven logopedie

De logopedie wordt gestart met een onderzoek. Hierbij worden testen afgenomen en wordt nagegaan of logopedie noodzakelijk is en of er terugbetaling mogelijk is.
riziv Logopediepraktijk Hilde Loontjens is een geconventioneerde praktijk. Dit betekent dat de officiële tarieven van het RIZIV worden aanvaard en worden toegepast. Deze tarieven gelden voor alle stoornissen die in de nomenclatuur zijn opgenomen. De terugbetaling is geldig wanneer een goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit wordt verleend. Voor alle therapieën wordt er met een derdebetalersregeling gewerkt. U betaalt dus enkel het remgeld.
Indien een stoornis niet is opgenomen binnen de nomenclatuur of men voldoet niet aan de voorwaarden voor terugbetaling, dan kan ik u helpen met het aanvragen van aanvullende tegemoetkomingen bij uw mutualiteit. Hieronder de officiële tarieven voor logopedie vanaf 1 januari 2024:

INDIVIDUELE SESSIE

30 MINUTEN

Tarief € 36,14

Remgeld € 5,50

Remgeld verhoogde tegemoetkoming € 2,-

INDIVIDUELE SESSIE

60 MINUTEN

Tarief € 72,59

Remgeld € 11,-

Remgeld verhoogde Tegemoetkoming € 4,50

AANVANGSBILAN

PER HALF UUR

Tarief € 42,75

Remgeld € 7,50

Remgeld verhoogde tegemoetkoming € 3,-

EVOLUTIEBILAN

Tarief € 51,50

Remgeld € 11,-

Remgeld verhoogde tegemoetkoming € 4,50