Hilde Loontjens

Hilde Loontjens Ik ben Hilde Loontjens en ben een logopediste met ruim 15 jaar ervaring. Sinds mijn afstuderen in 2000 aan de Arteveldehogeschool te Gent werk ik als fulltime logopediste. Sinds 2003 heb ik een eigen logopediepraktijk. Inmiddels werk ik op drie locaties, namelijk in Aarsele, Kanegem en Vinkt. Ook bezoek ik veel van mijn cliënten aan huis. Bij mijn logopediepraktijk kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht. Mijn logopedisch werkterrein is zeer uitgebreid. De meeste kinderen volgen logopedie omwille van problemen op vlak van articulatie, taal of vanwege problemen met lezen, schrijven of rekenen. Bij kinderen hecht ik er veel waarde aan om problemen in een vroeg stadium te herkennen, zodat de achterstand sneller weggewerkt kan worden. Tenslotte, beter een stoornis voorkomen dan te genezen. Wanneer er te lang gewacht wordt, wordt niet alleen het probleem hardnekkiger maar kan dit ook gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen van het kind. Ik merk heel vaak dat kinderen na een tijdje logopedie gevolgd te hebben zelfverzekerder worden, liever naar school gaan en zelfstandiger hun huiswerk kunnen maken. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind dan kunt u met mij contact opnemen voor een logopedisch onderzoek. Hiervoor is een verwijzing van de school of arts niet noodzakelijk. Naast kinderen werk ik ontzettend graag met volwassenen. In een huiselijke sfeer leer ik vaak mijn cliënten goed kennen en probeer op basis van hun ervaringen en interesses mijn therapie daarop af te stemmen. Volwassenen kunnen bij mij terecht voor taal-(afasie), spraak- (dysartrie) of slikproblemen (dysfagie). Het optimaliseren van de communicatiemogelijkheden en het verbeteren van het slikvermogen verhogen de zelfstandigheid en de levenskwaliteit.

Aanmelding en werkwijze

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, … Dit kan telefonisch of via het contactformulier. Tijdens het eerste gesprek wordt het kernprobleem besproken. Op basis hiervan kan ik het probleem inschatten.
Vervolgens vindt er een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Dit gebeurt aan de hand van verschillende tests. Op basis van deze tests krijg ik een helder beeld waar de problemen zich voordoen. Indien nodig wordt er informatie bij derden (CLB, leerkracht, arts, …) ingewonnen. Na het onderzoek vindt het adviesgesprek plaats. De resultaten en behandelingsmogelijkheden worden samen met u besproken. U krijgt hiervan een schriftelijk verslag. Om uw dossier voor de mutualiteit in orde te maken, moet ik over verschillende documenten beschikken, dit is per stoornis verschillend. Hierbij begeleid ik u om alles in orde te brengen. Ik breng u ook op de hoogte over de werking van de praktijk, de tarieven en terugbetalingsmogelijkheden.
Wanneer de aanvraag in orde is, kan de therapie opgestart worden. Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van het probleem en van de leeftijd van de cliënt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk, bij u thuis of eventueel op school. Tijdens de behandelingsperiode worden er op regelmatige basis voortgangsgesprekken ingepland.
  • Bij alle praktijkruimtes is er privéparking. De auto kan vlak voor de deur geparkeerd worden.
  • Mogelijkheid voor logopedie aan huis of op school.
  • Doorgaans korte doorlooptijd tussen de aanmelding en de opstart van de therapie.
  • Sterke vertrouwensband tussen cliënt en logopediste. Doordat ik zelf de tests afneem en therapie geef heb ik altijd parate dossierkennis.
  • Meer dan 15 jaar ervaring.
  • Tijdens de vakanties reserveer ik tijd voor voortgangsgesprekken en krijgt u eventueel tips om uw kind thuis te begeleiden. Deze bespreking is gratis.
  • Wanneer het nodig is worden er ook overlegmomenten met bijvoorbeeld de school of CLB ingepland.
  • De therapie wordt zorgvuldig en gestructureerd voorbereid en sluit altijd aan op de noden van de cliënt.